Bildiriler

Bildiriler

KAR, H.; DOKGÖZ, H., FORCED ATTEMPT PROCURE OF WIFE BY THE HUSBAND AND MISTERS; NOT ONLY A PHYSICAL BUT ALSO PHYCHOGICAL TRAUMA. . 7th European Academy of Forensic Science Conference EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015.

KAR, H.; BİÇEN, E.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., LEGAL NOTIFICATIONS OF SUSPECTED SEXUAL ABUSE CASE JUST WITH ELEVATED BETA-HCG LEVELS. 7th European Academy of Forensic Science Conference, EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015.

BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H.; KAR, H.; KOÇYATAĞI, Ö.; KOÇAR, İ.; ALBAYRAK, B., SPOUSE SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015.

METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H., A CASE OF SERIAL SEXUAL ABUSE. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015.

METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H., THE MOST SEVERE FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: WOMEN’S MURDERS.. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015.

Dokgöz, H., Nuclear and Radioactive Injuries in Terms of Forensic Sciences. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10- 25, Adana, Türkiye, 2017.

Dokgöz, H.; Kar, H., Forensic Document Examination by a Multispectral Mobile Forensic Imaging System. 68.th American Academy of Forensic Sciences, 2016-02-22, 2016-02-27, Wegas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.

KAR, H.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., Colposcopic Evaluation of Sexual Assault Cases: Tecent Tchnological Developments. EAFS 2012 , 2012-08-20, 2012-08-24, THE HAGUE, Hollanda, 2012.

Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali ve Bir Metafor Olarak Adli Tıp. Yakın Doğu Üniversitesi Prometeus Sempozyumu, 2017-04-29, 2017-04-29, Lefkoşa, KKTC, 2017.

Dokgöz, H., Çocuk Hakları ve Hakların Hayata Geçirilmesi. 2. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2016-11-11, 2016-11-13, Ankara, Türkiye, 2016.

Biçer, Ü.; Dokgöz, H., Adli Tıpta Kalıplar ve Basmakalıplar. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016.

Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H., Suriyeli Mülteciler ve Cinsel Şiddet: Olgu Serisi. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016.

KAR , H.; BİÇEN , E.; DOKGÖZ , H.; NURSEL, B.; ALBAYRAK , B., FACEBOOK TECAVÜZLERİ: SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA CİNSEL SALDIRI. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, ISPARTA, Türkiye, 2015.

ALBAYRAK, B.; KOÇAR, İ.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N.; KAR, H., BİR ENSEST OLGUSU NEDENİYLE ÇOCUKTA CİNSEL İSİTİSMARIN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015.

Koçyatağı, Ö.; Metin, A.; Bilgin, N.; Kar, H.; Dokgöz, H., Tren Kazasına Bağlı Travmaya Maruz Kalan Cesetlerde Kimliklendirme ve Rekonstriksiyon. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016.

Kar, H.; Koçar, İ.; Dokgöz, H.; Bilgin, N., Cinsel Saldırı Değerlendirmesinde Multispektral Mobil Adli Görüntüleme Sisteminin Kullanılması. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016.

Can, M.; Birincioğlu, İ.; Dokgöz, H., Lazer Epilasyon yanığı: Olgu Sunumu. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016.

ALBAYRAK , B.; GÜLEN, G.; İLKER, K.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N.; KAR, H., ÇOCUKTA FİZİKSEL VE CİNSEL İSİTİSMARIN ÇOCUK EVLİLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015.

GÜLER , G.; ALBAYRAK , B.; KÜTÜK , M.; YILDIRIM , V.; TOROS , F.; DOKGÖZ, H., PEDİATRİK BİPOLAR BOZUKLUK VE TEKRARLAYAN CİNSEL İSTİSMAR: İKİ OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015.

ÜNLÜTÜRK, Ö.; DOKGÖZ, H., BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALRINDA GEREKÇELİ BİLİMSEL RAPORLAMA. 2. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 2015-10-08, 2015-10-11, İZMİR, Türkiye, 2015.

METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; KOÇAR, İ.; KAR , H.; DOKGÖZ , H., DEKAPİTASYONA VARAN ASI OLGUSU. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015- 06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015.

KOÇAR, İ.; METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; BİLGİN , N.; DOKGÖZ , H., OLAY YERİ İNCELEMESİNİN FARKLI PATERNDE YARALAMALI ÖLÜMLERDEKİ ÖNEMİ. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015.