Güncel


 ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER KİTABI YAYINLANDI
Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.
“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.Kitabın başından beri oluşumunda katkıları olan bölüm yazarı hocalarıma, meslektaşlarıma, asistanlarıma, öğrencilerime ve destek ve sabırları için Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin Dilmen’e sonsuz teşekkür ediyorum.
      Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle kitabın alanımızın bilimsel niteliğini daha da yükseklere taşınmasına aracılık etmesi dileğiyle…    
Editör
Prof.Dr. Halis Dokgöz

Hürriyet Gazetesi 4 Temmuz 2019


HABERTURK
52 bilim insanı birlikte yazdı, Adli Tıp & Adli Bilimler kitabı çıktı


THE WORLD NEWS
52 bilim insanı birlikte yazdı, Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve 52 bilim insanının katkıda bulunduğu son dönemin en kapsamlı adli tıp kitabı Adli Tıp & Adli Bilimler yayımlandı
HÜRRİYET GAZETESİ 4 TEMMUZ 2019
MEDİMAGAZİN
Adli bilimler ve adli tıp alanında temel textbook gereksinimi gerekçesiyle Prof.Dr. Halis Dokgöz editörlüğünde Adli Tıp ve Adli Bilimler kitabı yayımlandı
HERKESE BİLİM TEKNOLOJİ DERGİSİ