Kitaplar

Kitaplar

https://www.akademisyen.com/adli-tip-adli-bilimler.html

 ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER KİTABI YAYINLANDI
Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.
“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.Kitabın başından beri oluşumunda katkıları olan bölüm yazarı hocalarıma, meslektaşlarıma, asistanlarıma, öğrencilerime ve destek ve sabırları için Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin Dilmen’e sonsuz teşekkür ediyorum.
      Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle kitabın alanımızın bilimsel niteliğini daha da yükseklere taşınmasına aracılık etmesi dileğiyle…    
Editör
Prof.Dr. Halis Dokgöz
Uluslararası bir yayınevi olan Akademisyen Yayınevi’nce basılan kitabın 1.baskısı sınırlı sayıda olup erken sipariş ile indirim fırsatı bulunan bu 976 sayfa büyük boy ciltli kitabı 20  Temmuz 2019 tarihine kadar sipariş verilmesi durumunda, 250 TL  yerine 150 TL özel fiyat uygulamasından yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki linkten sipariş verilebilir.
https://www.akademisyen.com/adli-tip-adli-bilimler.html


KİTAP İÇERİĞİ
ADLİ TIP
&
ADLİ BİLİMLER
Editör
Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
İÇİNDEKİLER
1..      Adli Bilimler
(Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOÇAK)
2..      Bilirkişilik
(Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
3..      Hekimlerin Yasal Sorumlulukları
(Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
4..      Tıbbi Uygulama Hataları
(Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
5..      Ölüm ve Postmortem Değişimler
(Prof.Dr. İmdat ELMAS, Doç.Dr. Gökhan ERSOY)
6..      Adli Entomoloji
(Öğr.Gör. H. Nihal AÇIKGÖZ)
7..      Adli Kimliklendirme
(Prof.Dr. Sermet KOÇ, Doç.Dr. Muhammet CAN)
8..      Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler
(Prof.Dr. Mete GÜLMEN, Uzm.Dr. Kenan KAYA)
9..      Çocuk Ölümleri
(Prof.Dr. Işıl PAKİŞ, Prof.Dr. Sermet KOÇ)
10.  Asfiksiler
(Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN)
11.  Adli Otopsi
(Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, Prof.Dr. Yasemin BALCI)
12.  Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi
(Dr,Dt. Elif GÜNÇE ESKİKÖY)
13.  Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu
(Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR, Prof.Dr. Coşkun YORULMAZ)
14.  Adli Tıpta Orijin
(Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Serhat GÜRPINAR)
15.  Yaralar
(Prof.Dr. Nadir ARICAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
16.   Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları
(Prof.Dr. Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Doç.Dr. Celal BÜTÜN)
17.   Adli Rapor
(Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
18.   Çocuk İstismarı ve İhmali
(Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Prof.Dr. Oğuz POLAT)
19.  Adli Görüşme
(Doç.Dr. Sunay FIRAT)
20.  Cinsel Şiddet
(Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR)
21.  İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme
(Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI)
22.  Mobbing
(Dr.Öğr.Üyesi  Derya DENİZ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
23.  Kadına Yönelik Şiddet
(Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Ali Kemal YILDIZ)
24.  Adli Psikiyatri
(Uzm.Dr. Lale TIRTIL, Prof.Dr. Ümit BİÇER, Prof.Dr. Gökhan ORAL)
25.  Adli Tıp ve Etik
(Prof.Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)
26.  Adli Genetik
(Prof.Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gavril PETRİDİS)
27.  Adli Toksikoloji
(Prof.Dr. Serap Anette AKGÜR, Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU)
28.  Alkol
(Doç.Dr. İ. Özgür CAN)
29.  Kriminalistik
(Prof.Dr. Ali Rıza TÜMER, Dr.Öğr.Üyesi  Mehmet CAVLAK)
30.  Kan Lekesi Model Analizi
(Prof.Dr. Kemalettin ACAR)
31.  Adli Belge İnceleme
(Prof.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, Prof.Dr. Rıza YILMAZ)
32.  İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet
(Prof.Dr. Nursel Gamsız BİLGİN, Prof.Dr. Ahmet HİLAL, Prof.Dr. Necmi ÇEKİN)
33.  Yaş Tayini
(Prof.Dr. Aysun Baransel ISIR, Prof.Dr. Bora BÜKEN)
34.  Adli Hemşirelik
(Dr.Öğr.Üyesi  Nurcan HAMZAOĞLU, Prof.Dr. M.Fatih YAVUZ)
35.  Adli Antropoloji
(Dr. Öğr.Üyesi Özge ÜNLÜTÜRK )
36.  Adli Odontoloji
(Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN)
Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları
Ek 2. Adli Muayene Formları
Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi

Bilge , A.; Demirkale , A.; Alyanak , B.; Ulukol , B.; Aydın , C.; Günçe , E.; Paslı , F.; şahin , F.; Yılmaz, G.; Dokgöz, H. Çocuk Koruma Merkezi Uygulama El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Ankara, Türkiye, 2010.

Çamurdan , A.; Yalın , A.; Gökler, B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Dağlı, E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlilik Eğitimi İçin Eğitici El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, UNICEF, Ankara, Türkiye, 2013.

Çamurdan, A.; Yalın , A.; Gökler , B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Işeri , E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin Başvuru Kitabı İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Ankara, Türkiye, 2011.

Akço, S.; Aksel, Ş.; Arman, A.; Beyazova, U.; Dağlı, T.; Dokgöz, H.; Gürpınar, S.; Inanıcı, M.; Oral, G.; Polat, O. Çocuk İstismarı ve İhmali, ISBN: 978-92- 806-4616-0, Unicef-Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye, 2003.

Dokgöz, H.; Afşin, H. Adli Diş Hekimliği, ISBN: 2004, Adli Tıp Kurumu yayınları, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004.

Dokgöz, H. Temel Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900314, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, Türkiye, 2010.

Polat, O.; Dokgöz, H. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı, ISBN: 978-975-02-0391-6, Seçkin yayınevi, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007.

Can, M.; Tırtıl, L.; Dokgöz, H. Birinci Basamak İçin Adli Tıp, ISBN: 978-605-5867-33-1, İstanbul Tabip Odası Yayınları, İstanbul, Türkiye, 2010.

Bilgin, N.; Dokgöz, H.; Kar, H. İleri Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900345, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, Türkiye, 2012.

Halis DOKGÖZ administrator

Bir cevap yazın