Uzmanlık Alanları

TIP HUKUKU

Tıp Hukuku ve Bilirkişilik

ÇOCUK HAKLARI

Çocuk İstismarı ve İhmali

ADLİ BELGE İNCELEME

Yazı, İmza ve Grafoloji

MALULİYET

Trafik ve İş Kazaları

BİLİRKİŞİLİK

Adli Tıp ve Adli Bilimler

MOBBİNG

Mobbing Davaları

HEKİMLERİN CEZA VE HUKUKSAL SORUMLULUĞU

Hekimlerin Sorumlulukları

YARALANMALAR

Adli Raporlar